อัพเดทและดาวน์โหลดโปรแกรม (Update & Download Software) 

คลิกรายการ LEONICS UPS เพื่ออัพเดทและดาวน์โหลดโปรแกรม

Alpha 550 (RS 232, RS 232 MESSAGE)
CL Series
Compact 500
EXPLORER Series
GREEN-850V
GREEN (LAN I/F)
GREEN (RS 232, RS 232 MESSAGE)
GREEN II Series
GREEN III Series
NB-series
NB31-series
NBP-series
NBP S-series
OA 1
OA 1 Internet
OA 1 Internet Plus
OA extra Series
OA-1100
SX 500
U 1000/ U 2120
U 2000/ U 2240
Ultimate-X Series
ULTRA Series (ACURA, ASTRA)
ULTRA Series (DISCOVERY, RANGER)
ULTRA SINE Series