ลีโอนิคส์ มอบ UPS ให้กับ "ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube"ตัวแทนของบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์พลังงานทดแทนมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001 ได้ทำการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ (UPS) ภายใต้ตราสินค้า LEONICS จำนวน 1 เครื่อง ให้กับชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมนุมที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน IT แก่นักศึกษาในสถาบันฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ Support ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในชุมนุมคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 กลับข่าวสารและกิจกรรม