ลีโอนิคส์มอบรางวัล LEONICS UPS ในโครงการ "แด่โรงเรียนของหนู"


     


อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากลีโอนิคส์ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทนมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001 ได้สรรค์สร้างสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมด้วยการบริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับสถานศึกษาในโครงการ "แด่โรงเรียนของหนู" เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับการศึกษาไทย และเป็นการตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในโอกาสที่ได้รับรางวัล TBCSD AWARD จากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้จัดงานประกาศผลผู้ชนะการประกวดข้อเขียนวิธีประหยัดพลังงานและมอบรางวัล LEONICS UPS ในโครงการ "แด่โรงเรียนของหนู" จำนวน 80 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 118 เครื่อง ณ ห้องมหกรรม อาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) พร้อมชมนิทรรศการและวิธีประหยัดพลังงานกว่า 100 แนวคิดจากผู้ชนะการประกวดข้อเขียนในโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันสานฝัน สานความหวัง ให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการในโครงการ "แด่โรงเรียนของหนู" ได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

 กลับข่าวสารและกิจกรรม