ลีโอนิคส์ จัดงานสัมมนา "พลังงานทดแทน ทางเลือกเพื่ออนาคตของคนไทย"

    

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด และพันธมิตร ในนามโครงการ "Solar Innovative Contest 3" หรือ "โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 3" ได้มอบความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในงานสัมมนา "พลังงานทดแทน ทางเลือกเพื่ออนาคตของคนไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาตระหนักถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 4 สุดยอดปรมาจารย์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม และคุณปกรณ์ สุพานิช จาก สวทช.ให้การบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์", รศ.ดร. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ให้การบรรยายในหัวข้อ "พลังงานทดแทน ทางเลือกเพื่ออนาคตของคนไทย" และอาจารย์ธวัชชัย สุวรรณคำ ให้การบรรยายในหัวข้อ "การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์" พร้อมจัดเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ณ บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด และมอบความรู้ในเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยการ Workshop Solar Cell โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการบรรยาย และติดตามข่าวสารโครงการ Solar Innovative Contest 3 พร้อมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2746-9500 ต่อ 171-175 หรือ www.leonics.co.th, www.leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม