ลีโอนิคส์ร่วมโชว์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนในงาน
"Entech Pollutec Asia & Renewable Energy Thailand 2005"

LEONICS บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 ร่วมออกบูธ ในงาน "Entech Pollutec Asia & Renewable Energy Thailand 2005" ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน พร้อมทั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ ระบบปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System), ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Minigrid System) และระบบเพิ่มอุณหภูมิน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประหยัด (Solar Thermal System) ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ฝ่ายพลังงานทดแทน 0-2746-9500 ต่อ 162 หรือที่ www.leonics.co.th

 กลับข่าวสารและกิจกรรม