LEONICS ได้รับอนุสิทธิบัตร
"อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้กับอุปกรณ์ให้แสงสว่าง"
                

LEONICS บริษัทผู้ออกแบบ,ผลิต และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยล่าสุดได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้กับอุปกรณ์ให้แสงสว่าง" ในฐานะผู้ออกแบบและจดทะเบียนรายแรกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย LEONICS ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นในชื่อรุ่น Lighting Energy Saver (L-3000 series) ด้วยคอนเซปท์การจัดการด้านพลังงานของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่างที่สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอด HID ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 45% นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็กหรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ที่ใช้ไฟแสงสว่างจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ LEONICS สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.leonics.com และ www.leonics.co.th

 กลับข่าวสารและกิจกรรม

อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์