องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วางใจเลือกใช้
"ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light System)" ของ LEONICS

LEONICS บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ,ผลิต ,วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมถึงระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ได้รับความไว้วางใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LEONICS โดยให้เป็นผู้ดูแลออกแบบและติดตั้ง "ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light System)" จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้งานในสวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

โดยระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ของ LEONICS นี้ถือเป็นอีกหนึ่งระบบอนุรักษ์พลังงานที่สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานและเป็นระบบที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีและเหมาะสมกับประเทศไทยเราอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะง่ายต่อการติดตั้งแล้ว ยังสามารถตั้งเวลาปิด-เปิดไฟถนนได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติถึง 3 รูปแบบ

 กลับข่าวสารและกิจกรรม