ลีโอนิคส์ จัดอบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ พนักงาน Office Mate
LEONICS บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์, อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมถึงออกแบบ, ผลิต, วางระบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ให้การสนับสนุนด้านการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LEONICS ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LEONICS แก่พนักงานขาย โดยล่าสุดได้จัดอบรมให้แก่พนักงาน OFFICE MATE หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พนักงานขายได้เข้าใจถึงการใช้งานและสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง


 กลับข่าวสารและกิจกรรม