ตัวแทนภาครัฐและคณาจารย์จาก University of Malaya
เยี่ยมชมโรงงาน LEONICS


LEONICS
คุณสำเริง เกรียงปรารถนา ประธานบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ, ผลิต, วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมถึงระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากภาครัฐ ฯ และทีมผู้ดูแลโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านและโรงงาน (SURAI 1000 โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 1 MW ) พร้อมคณะคณาจารย์จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซียในการเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน LEONICS โดยผลิตภัณฑ์ของ LEONICS ได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเจรจาในการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ Inverter ของ LEONICS เพื่อผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาคอาเซี่ยนต่อไป นอกจากนี้ทาง University of Malaya ยังได้ให้ความสนใจในการร่วมมือกันทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันอีกด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.leonics.com และ www.leonics.co.th

 กลับข่าวสารและกิจกรรม