คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ เยี่ยมชมโรงงาน LEONICS

 

 

LEONICS บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ ,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงออกแบบ,ผลิต,วางระบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ กว่า 60 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน LEONICS เพื่อชมกระบวนการผลิตและฟังบรรยายพิเศษในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนรวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด อาทิ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง (Lighting Energy Saver) เป็นต้น โดยน้องนักศึกษาให้ความสนใจและซักถามถึงข้อสงสัยอย่างกระตือรือร้้น ซึ่งงานนี้น้องๆ ก็ได้หอบหิ้วความรู้กลับไปกันอย่างเต็มอิ่มสมความตั้งใจของท่านอาจารย์ โดยมีพี่ๆ ทีมสต๊าฟ LEONICS ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองยังความประทับใจให้กับคณะผู้เยี่ยมเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ LEONICS สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.leonics.com และ www.leonics.co.th

 กลับข่าวสารและกิจกรรม