การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะกูด จ.ตราด วางใจเลือกใช้
"Hybrid Minigrid System" ของ LEONICSLEONICS บริษัทผู้นำด้านพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001:2000 & ISO 14001 ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะกูด จ.ตราด ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LEONICS โดยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลออกแบบและติดตั้ง "Hybrid Minigrid System ขนาด 26 kWp" ในโครงการ "อินเวอร์เตอร์และชุดควบคุมสำหรับใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เกาะกูด จ.ตราด" ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานแหล่งจ่ายพลังงานจาก 3 แหล่ง ระหว่าง PV, Generator และ Battery ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

"Hybrid Minigrid System ขนาด 26 kWp" ของ LEONICS นี้ถือเป็นอีกหนึ่งระบบอนุรักษ์พลังงานที่สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานและเป็นระบบที่มีการประยุกต์นำเอา Generator ที่มีการใช้งานอยู่เดิม มาผสมผสานกับ PV (แผงเซลล์แสงอาทิตย์) และ Battery เพื่อให้การทำงานของระบบเกิดความสมดุล, ลดการใช้งานเชื้อเพลิงที่ป้อนให้กับ Generator เพื่อช่วยให้การใช้งาน Generator เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบด้วยการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ขนาด 26 kWp, แบตเตอรี่ขนาด 115.2 kWh และ Generator ขนาด 60 kW, 120kW และ 335 kW อย่างละ 2 เครื่อง พร้อมอินเวอร์เตอร์ LEONICS Bi-Directional Inverter รุ่น MTP-612F ขนาด 15 kW จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมเครื่องสำรอง 1 เครื่อง), LEONICS Grid Connected Inverter รุ่น G-304M2/Rack Mount ขนาด 4.7 kWp จำนวน 6 เครื่อง (พร้อมเครื่องสำรอง 2 เครื่อง) และระบบ Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันและข้อมูลด้านอื่นๆ แบบ Real time เพื่อผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือระบบ GSM เพื่อส่งข้อมูลกลับมาที่ Monitoring and Operation Control Center ที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการดูข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบได้อีกด้วย

สำหรับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.leonics.com และwww.leonics.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม