คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่ายแห่งชาติมาเลเซีย  เยี่ยมชมโรงงาน LEONICS
 LEONICS  ผู้นำด้านพลังงานทดแทน  ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่ายแห่งชาติมาเลเซีย  ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน LEONICS  เพื่อชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน และเข้าร่วมการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดสองทิศทางขนาด 60 kW (LEONICS BIDIRECTIONAL INVERTER) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า ขนาด 100 kW (GRID CONNECTED INVERTER) พร้อม HYBRID CONTROLLER

ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่ายแห่งชาติมาเลเซียเพื่อติดตั้ง ใช้งานที่ Kapas Island, Terengganu State, Malaysia

 

 กลับข่าวสารและกิจกรรม