ลีโอนิคส์ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมนานาชาติ “6th APCSEET 2007” 
 บริษัท  ลีโอนิคส์ จำกัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 (6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology)  ณ โรงแรมเดอะแกรนด์  โดยในครั้งนี้ ลีโอนิคส์ ได้นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  “Hybrid Minigrid System” ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ โดยล่าสุดลีโอนิคส์ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่ายแห่งชาติมาเลเซีย ในการออกแบบระบบ Hybrid Minigrid System ขนาด 60 kW และ Grid Connected System ขนาด 100 kW  เพื่อติดตั้งที่เกาะ Kapas ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

 

 กลับข่าวสารและกิจกรรม