บทสัมภาษณ์ท่านกรรมการผู้จัดการ จากนิตยสาร @Hotel & Travel news ฉบับกรกฎาคม 2550 เรื่อง "ทางเลือกที่คุ้มค่า"
   จุดเิริ่มต้นของการรวมตัวกันในกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่ บริษัท ลีโอนิคศ์ จำกัด เปิดดำเนินการในอุตสาหกรรการผลิตอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิก์ โดยสินค้าแรกที่ออกแบบและผลิตขึ้นเองคือ เครื่องสำรองไฟฟ้า
   นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการ เล่าว่า "หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ตัวแรกแล้ว ต่อมาเราก็เริ่ิิมให้สนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเมื่อศึกษาต่อไปก็กลับทำให้เรารู้ว่า ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่่อีกหลายอย่าง และนั่นคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล่าสุดเราจึงนำเทคโนโลยีเครื่องปั๊มมาสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์โรงพยาบาล"
    เทคโนโลยีดังกล่าวมีความโดดเด่นกว่าเครื่องปั๊มอื่นตรงที่เป็นเครื่องปั๊มความร้องแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาิติ (LPG, Gas Fired Absorption Heat Pump) สามารถผลิตได้ทั้งความร้อนและความเย็นในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถดึงความร้อนออกจากน้ำ และบริเวณโดยรอบมาผลิตน้ำร้อน ซึ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตความร้อนสูงขึ้นกว่าระบบทำน้ำร้อนทั่วไป ที่สำคัญจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และลดมลภาวะที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
    สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำร้อนและน้ำเย็น อย่างโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ จึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง "แม้ราคาจะสูงกว่าเครื่องปั๊มไฟฟ้าทั่วไป แต่ประสิทธิภาพในการผลิตนั้นคุ้มค่า การลงทุนภายใน 1.5ปีเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่กำลังมองหาเครื่องปั๊ม จึงไม่ควรมองข้ามผลิตภัณฑ์จากเรา" นายวุฒิพงศ์ กล่าว พร้อมบอกต่อไปว่า
   "เรื่องอายุการใช้งาน ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเพราะการบำรุ่งรักษาน้อยมาก โดยเฉลี่ยสินค้าจะมีอายุประมาณ 10ปี ส่วนระยะเวลาการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับระบบเดิมของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์"
   ลีโอนิคส์ ถือเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาตลอดเวลา และจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีสุด ดังความมุ่งมั่นที่ว่า "เพื่อคุณภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า"

 กลับข่าวสารและกิจกรรม