อีกก้าวของ LEONICS สู่ระดับภูมิภาค ด้วยโครงการนำร่อง “LEONICS   Hybrid Minigrid System” ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานแห่งแรกของสาธารณรัฐมัลดีฟส์

LEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทนมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 ได้ก้าวสู่ตลาดพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคเอเชียใต้ โดยได้รับความไว้วางใจจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งโครงการนำร่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน” ( PV – WT – DG – Inverter Hybrid System for Remote Area Power  System (Island Electrification) ที่ 3 เกาะของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ Uligam Island, Raimandhoo Island และ Kondey Island
ระบบติดตั้งที่ Uligam Island และ Raimandhoo Island คือ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 45 kWp (45 kWp LEONICS Hybrid Minigrid System) ส่วนระบบติดตั้งที่ Kondey Island คือ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 25 kWp (25 kWp LEONICS Hybrid Minigrid System) โดยระบบเหล่านี้มีส่วนประกอบดังนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Arrays), กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (Diesel Generator), แบตเตอรี่, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Three phase Bidirectional Dual Mode Inverter), DEB (Dynamic Energy Balance) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกินพิกัดและระบบตรวจสอบข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้ แล้วยังเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือระบบ GSM ในการส่งข้อมูลกลับมาที่ Monitoring and Operation Control Center ที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการดูข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบ ระบบที่มีการติดตั้งที่ 3 เกาะนี้ ถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงาน โดยลดการใช้น้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำพลังงานสะอาด เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมผลิตไฟฟ้า มาผสมผสานเข้ากับระบบ นอกจากนี้ ลีโอนิคส์ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับเกาะอื่นๆ กว่า 100 เกาะของสาธารณรัฐมัลดีฟส์อีกด้วย

สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 171, 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม