ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต ในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

LEONICS ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ  บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยลีโอนิคส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 2.5kW LEONICS Grid connected Inverter and data acquisition logger and Monitoring System ให้กับ "โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาสถานีย่อยศรีเอี่ยม" โดยนำผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่แสดงผลด้วยระบบ LEONICS data acquisition logger and Monitoring System  มาศึกษาประเมิน วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ LEONICS Grid connected Inverter ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์และระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.leonics.com และ  www.leonics.co.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2746-9500 ต่อ 171, 177


 กลับข่าวสารและกิจกรรม