ลีโอนิคส์ ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ครั้งที่ 3

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ประสบความสำเร็จอีกครั้งจากการเป็นผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพียงรายเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ภาคการผลิต ประเภทคุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า และบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคุณวีระพันธ์ พรทาบทอง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เข้ารับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 

 กลับข่าวสารและกิจกรรม