ติดตั้ง Hybrid Solar System สำหรับ 4 โรงเรียนบนเกาะบอร์เนียว
นี่คืออีกหนึ่งผลงานของลีโอนิคส์ในระดับอาเซียน ที่เป็นการตอกย้ำบทบาทของลีโอนิคส์ ผู้นำด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน โดยได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย (TNB) ให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเพื่อใช้งานในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 แห่ง (Hybrid Solar System for Rural School) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย โรงเรียนที่ได้ติดตั้งระบบนี้ ได้แก่ S.K. TARAWAS, S.K. PINAWANTAI, S.K. TOGOP และ S.K. MALINSAU ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองราเนา รัฐซาบาห์ มาเลเซีย

pic
 

ระบบที่ติดตั้งให้กับ 4 โรงเรียนนี้ ถูกออกแบบโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Array) ขนาด 19.8 kWp เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (Diesel Generator) ขนาด 40 kW แบตเตอรี่ ขนาด 360 kWh เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LEONICS APOLLO MTP-414E (Three-phase Bidirectional Dual Mode Inverter) ขนาด 30 kWp จำนวน 1 เครื่อง เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า LEONICS SOLARCON SCM-24070 (Solar Charge Controller with MPPT) จำนวน 3 เครื่อง และระบบแสดงผล (System Monitoring Unit) ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และข้อมูลด้านอื่นๆ แบบ Real time เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่ Monitoring and Operation Control Center ที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการดูข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบได้อีกด้วย

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (LEONICS Hybrid Solar System for Rural School) นี้เป็นระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล เช่น หมู่บ้านชนบท ป่าลึก ภูเขา หรือเกาะต่างๆ และประการสำคัญระบบนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงดีเซล กล่าวคือลดการใช้น้ำมันดีเซลที่ป้อนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล โดยการผสมผสานพลังงานสะอาดเข้าไปในระบบ ทำให้การทำงานของระบบเกิดความสมดุลย์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบพลังงานงานทดแทน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 177 หรือ e-mail มาที่ marketing@leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม