ติดตั้ง Leonics Grid Connected Inverter และ Controller ในโครงการศึกษา วิจัยพัฒนา สาธิตต้นแบบ เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Leonics Grid Connected Inverter for Wind Turbine APOLLO GWT-300 series จำนวน 1 เครื่อง และ Leonics Wind Turbine Controller APOLLO WTC-300 series จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งในโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิตต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการนำพลังงานลมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทยสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 171

 กลับข่าวสารและกิจกรรม