ลีโอนิคส์ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ครั้งที่ 4

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ภาคการผลิต ประเภทคุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดย คุณวีระพันธ์ พรทาบทอง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK จาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตราสัญลักษณ์ Q-MARK นี้ ออกให้โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด "คุณภาพคู่จริยธรรม" ดังนั้นตราสัญลักษณ์นี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 171

 กลับข่าวสารและกิจกรรม