ฟรี! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC ครั้งที่ 2"

ลีโอนิคส์ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC ครั้งที่ 2" เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน โดยวิทยากรที่จะมอบความรู้ในเรื่องนี้ คือ ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา, ผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยที่ร่วมร่างมาตรฐานใน IEC TC 82 (Solar Energy System), WG3, WG6, JWG1, ตัวแทนประเทศไทยในการประชุม IEC 5 ครั้ง และประชุม Working Group 7 ครั้ง ทั้งในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกา, คณะกรรมการวิชาการ TTC1016 ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การสัมมนาครั้งที่ 2 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 8.00-13.00 น. ณ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา (มีการทดสอบความรู้หลังการสัมมนา)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่วันนี้ ถึงภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้เท่านั้น

(บริษัทฯ รับจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผุ้เข้าร่วมงานสัมมนา)solar rooftopสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ คุณวารุณี โทร. 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม