ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว

LEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก ลีโอนิคส์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รุ่น APOLLO S-216C ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) รุ่น SOLARCON SPT-4830 ขนาด 30A จำนวน 1 เครื่อง แก่มหาวิทยาลัยรารชภัฎลำปาง เพื่อนำไปติดตั้งะบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับวัดป่าเวียงสวรรค์ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานภายในวัด ทำให้เกิดการพัฒนาตามวิถีธรรม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการ บูรณาการพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างยั่งยืน

Green energy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด หมายเลข 02-746-9500 ต่อ 171, 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม