ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar System)

GCS-02500

เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 2500 Wp ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบสายส่งการไฟฟ้า เพื่อให้สามารถขายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการ หรือซื้อเข้ามาจากระบบสายส่งได้

  • สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,770 kWh/ปี

ส่วนประกอบของระบบ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Kaneka 64 Wp x 40; 4 x 10)   2560 Wp
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO G-303)   2.5 kW


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

หน้าหลัก   บทความที่เกี่ยวข้อง   pd_button_th ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา