ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar System)

GCS-03800

เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 3800 Wp ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบสายส่งการไฟฟ้า เพื่อให้สามารถขายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการ หรือซื้อเข้ามาจากระบบสายส่งได้

  • สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,860 kWh/ปี

ส่วนประกอบของระบบ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Kaneka 64 Wp x 60; 4 x 15)   3840 Wp
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO G-304)   3.4 kW


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

หน้าหลัก   บทความที่เกี่ยวข้อง   pd_button_th ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา