ติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและเงิน (Pneumatic Cash System) ที่ IKEA STORE Mega Bangna

IKEA ผู้นำสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดน ได้เปิดสาขาแห่งแรกในประเทศไทยที่บางนา กม.8 เมื่อเดือนพฤศิกายน 2554 และได้มอบความไว้วางใจแก่ LEONICS ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและเงิน (Pnematic Cash System) ระบบที่ติดตั้งนี้เป็นแบบสองทิศทาง (2-way System) สามารถส่งได้ทั้งไปและกลับในระบบเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการจัดส่ง-เก็บเงินจากจุดขายทั่วทั้งสโตร์ไปยัง Cash Main Office.

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่สำคัญยิ่งที่ผู้ติดตั้งจะได้รับจากการติดตั้งระบบนี้ก็คือ ระบบความปลอดภัยและความรวดเร็ว และยังช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาอันมีค่าได้อีกด้วยสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 171

 กลับข่าวสารและกิจกรรม