แบตเตอรี่ (Batteries)
เป็นแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่วแบบเติมน้ำกลั่น ซึ่งไม่ต้องดูแลรักษา
อายุการใช้งานยาวนาน
มีความน่าเชื่อถือสูง
Self discharge ต่ำ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 80% ของความจุแบตเตอรี่
บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
รับประกันสินค้านาน 1 ปี