เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)
สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้างด้วยเทคโนโลยี Buck Regulator
ระบบ MPPT(Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์อาทิตย์ได้สูงสุด
ประสิทธิภาพสูงกว่า 98%
เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัต
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า
มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการต่อสายไฟแบตเตอรี่กลับขั้ว
ระบบป้องกันและมีเสียงเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
ระบบป้องกันการประจุไฟเกินพิกัด/คายประจุเกินพิกัด
สามารถบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าและแสดงข้อมูลทางหน้าจอ LCD ได้
มีทั้งแบบ Tower และแท่นวางแบบRack รุ่น 5U และ 6U

ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบ
   35-74 V  (สำหรับรุ่น SCB-24xxx),
  64-116 V (สำหรับรุ่น SCB-48xxx),
  154-232 V(สำหรับรุ่น SCB-120xxx)
  308-400 V(สำหรับรุ่น SCB-240xxx)
ชาร์ตแบตเตอรี่ระบบ 24, 48, 120 V และ 240 Vตามลำดับ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ