เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)
สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้างด้วยเทคโนโลยี Boost Regulator
ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์อาทิตย์ได้สูงสุด
ประสิทธิภาพสูงกว่า 98%
เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัต
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า
มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการต่อสายไฟแบตเตอรี่กลับขั้ว
ระบบป้องกันและมีเสียงเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
ระบบป้องกันการประจุไฟเกินพิกัด/คายประจุเกินพิกัด
สามารถบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าและแสดงข้อมูลทางหน้าจอ LCD ได้
มีทั้งแบบ Tower และแท่นวางแบบRack รุ่น 5U และ 6U

ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบ
   85-102 V  (สำหรับรุ่น SCM-120xxx),
  170-204 V (สำหรับรุ่น SCM-240xxx),
  340 -408 V(สำหรับรุ่น SCM-480xxx)
ชาร์ตแบตเตอรี่ระบบ 120 V, 240 Vและ 480 V ตามลำดับ

ขนาดกระแส 35A, 70A, 105A, 140A, 150A และ 200A
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ