เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)

 

 

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและมีเสียงเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
ระบบป้องกันการประจุไฟเกินพิกัด/คายประจุเกินพิกัด
สามารถบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าและแสดงข้อมูลทางหน้าจอ LCD ได้
ใช้กับระบบแรงดัน 24 V, 48 V, 120 V และ 240 V
ขนาดกระแส 30 A, 60 A, 120 A และ 240 A
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ