เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย 10A DC load timer
ควบคุมสถานะการประจุแบตเตอรี่ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
เปิด-ปิดการทำงานอัตโนมัติ
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED
ปิดตัวเองอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานต่ำพร้อมเสียงเตือน
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันการประจุไฟเกินพิกัด/คายประจุเกินพิกัด
ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้วทั้งแบตเตอรี่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เปิดปิดการทำงานได้ถึง 7 แบบ
ใช้กับระบบแรงดัน 12 V, 24 V, 48 V ขนาดกระแส 10 A, 20 A และ 30 A
ได้รับตราสัญลักษณ์ C-tick จากการออกแบบตามข้อกำหนด EMC*
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
   *Electromagnetic compliance
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ