เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT CURRENT BOOSTER สำหรับ DC MOTOR หรือ PUMP
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด
ใช้สำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือปั๊ม
ระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้วของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การประจุไฟเกินพิกัดและคายประจุเกินพิกัด
สามารถควบคุมสวิตช์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือปั๊มในระยะไกล
เป็นแบบแขวนผนัง หมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง
สามารถป้องกันป้องกันน้ำและความชื้นตามมาตรฐาน IP54
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
  แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ