เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controllers)
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT และ 10A DC load timer
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ตัวปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบ Buck
ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC load)
ระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้วทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ระบบป้องกันการประจุไฟเกินพิกัด/คายประจุเกินพิกัด
ระบบชดเชยระดับแรงดันประจุแบตเตอรี่ตามอุณหภูมิ (-3 ถึง -7mV/ Cell/ Celsius)
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า (TVSS)
สามารถใช้งานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน (A-Si PV) ที่ให้แรงดันไฟฟ้าสูง
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
มีระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ
สามารถเลือกตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC load) ได้ 7 แบบ
ออกแบบตามมาตรฐาน CISPR11 Class B (option)
ได้รับตราสัญลักษณ์ C-tick จากการออกแบบตามข้อกำหนด EMC*
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
   *Electromagnetic compliance
  แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ