หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพแสงสูง ให้ความส่องสว่างมาก
มีระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้ว
Crest factor current < 1.7
ใช้วัสดุอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการผุกร่อนหรือเป็นสนิม
ติดทันทีเมื่อเปิดใช้งาน ไม่มีการกระพริบ
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ