หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)
สำหรับติดตั้งเป็นไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน
ออกแบบตามมาตรฐาน ICAO Type A และ B*
ใช้เทคโนโลยี Ultra bright LED
ใช้กำลังไฟต่ำกว่า 5 วัตต์
ประหยัดไฟมากถึง 90% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ (Incandescent)
อายุการใช้งานยาวนานกว่า 100,000 ชั่วโมง
ป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะตามมาตรฐาน IEEE C62.41-1991 CAT.C1: 6 kV/3 kA (เฉพาะหลอดประเภท DC เท่านั้น)
ฝาครอบโคมเป็นวัสดุประเภท ACRYLIC with UV resistant มีคุณสมบัติทนความร้อน
ผิวของฝาครอบดวงโคมเป็นเลนส์ชนิด Freshnel Lens เพื่อเพิ่มความเข้มแสง
ฐานดวงโคมทำจาก Die-cast Aluminium Aloid ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เกิดสนิม
สามารถป้องกันน้ำและความชื้นเข้าสู่ภายในดวงโคมตามมาตรฐานการป้องกัน IP65
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ OBL-220A และ OBL-230A กระพริบอัตโนมัติได้
* International Civil Aviation Organization (ICAO) Standard and Recommend Practices: Aerodromes Annex 14 Volume 1, 3rd Edition, July 1999, Chapter 6.
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ คู่มือการใช้งาน