หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)
ออกแบบเพื่อควบคุมการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน ซึ่งเป็นไปตามกฎการบินพลเรือนระหว่างประเทศสำหรับอาคารสูงและเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมตามมาตรฐาน (ICAO)
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถควบคุมไฟสัญญาณได้ 4 ช่องสัญญาณอิสระ ขนาด 24 Vdc, 48 Vdc (220 Vac option)
ผู้ใช้สามารถเลือกสถานะการทำงาน, การตั้งเวลา หรือ Photo sensor
ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยานได้
ได้รับการออกแบบให้มี Manual Bypass switch
แสดงผลการทดสอบการทำงานของระบบและสิ่งผิดปกติบนหน้าจอ
แสดงสถานะการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยานแต่ละดวงด้วยสัญญาณไฟ LED
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำเกิน
ป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะตามมาตรฐาน IEEE C62.41-1991 CAT.C1
พอร์ตสำหรับการแจ้งเตือนในระยะไกลแบบสัญญาณ Dry Contact (อุปกรณ์เสริม RS-232 หรือ LAN)
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ คู่มือการใช้งาน