หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)

ออกแบบเพื่อควบคุมการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน ซึ่งเป็นไปตามกฎการบินพลเรือนระหว่างประเทศสำหรับอาคารสูงและเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมตามมาตรฐาน (ICAO) Type A, B*

สามารถควบคุมไฟสัญญาณขนาด 24 Vdc, 48 Vdc ได้ 1-3 โคม (220 Vac option)
ผู้ใช้สามารถเลือกสถานะการทำงาน, การตั้งเวลา, Photo sensor หรือ Dual mode
ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยานได้
ได้รับการออกแบบให้มี Manual Bypass switch
แสดงสถานะการทำงานของไฟสัญญาณเตือนอากาศยานแต่ละโคมด้วยสัญญาณไฟ LED
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำเกิน
ป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะตามมาตรฐาน IEEE C62.41-1991 CAT.C1
พอร์ตสำหรับการแจ้งเตือนในระยะไกลแบบสัญญาณ Dry Contact (อุปกรณ์เสริม RS-232 หรือ LAN)
สามารถเลือกติดตั้งใช้งานภายนอกอาคารตามมาตรฐานการป้องกัน IP65
* International Civil Aviation Organization (ICAO) Standard and Recommend Practices: Aerodromes Annex 14 Volume 1, 3rd Edition, July 1999, Chapter 6.
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ