หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)
หลอดคอมแพคท์ชนิดประหยัดพลังงาน
ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง
ประสิทธิภาพแสงสูง ให้ความส่องสว่างมาก
มีระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้ว
Crest factor current < 1.7
ติดทันทีเมื่อเปิดใช้งาน ไม่มีการกระพริบ
อายุการใช้งานยาวนานกว่า 6,000 ชั่วโมง
ออกแบบตามมาตรฐาน IEC
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ