หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamps)

ควบคุมการทำงานไฟสัญญาณเตือนอากาศยานด้วยเครื่องควบคุมประจุกระแสไฟฟ้าสำหรับประจุแบตเตอรี่ และปิด-เปิดไฟสัญญาณเตือนอากาศยานอัตโนมัติ

สำหรับติดตั้งเป็นไฟสัญญาณเตือนอากาศยาน
อายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานกว่า 10 ปี
ใช้ไฟสัญญาณเตือนอากาศยานแบบทั่วไปที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100,000 ชั่วโมง
ออกแบบตามมาตรฐาน ICAO Type A*
ใช้เทคโนโลยี Ultra bright LED
ใช้กำลังไฟต่ำกว่า 5 วัตต์
ป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะตามมาตรฐาน IEEE C62.41-1991 CAT.C1
สามารถป้องกันน้ำและความชื้นเข้าสู่ภายในดวงโคมตามมาตรฐานการป้องกัน IP65
ฝาครอบโคมทำจากอะครีลิกที่ทนรังสี UV และความร้อน
ฐานดวงโคมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เกิดสนิม
ติดตั้งง่าย และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เท่านั้น
เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกล หรือระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
* International Civil Aviation Organization (ICAO) Standard and Recommend Practices: Aerodromes Annex 14 Volume 1, 3rd Edition, July 1999, Chapter 6.
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ   คู่มือการใช้งาน