เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมกับสายส่ง
น้ำหนักเบา ด้วยการทำงานแบบ Output transformerless topology
ประสิทธิภาพสูง
ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงสุด
มีเบรกเกอร์ PV
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามาก
ใช้ส่วนประกอบที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทนทาน
ระดับการป้องกัน IP65 สำหรับใช้งานภายนอกและในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
มีการเก็บข้อมูลได้นานถึง 15 ปี
มีซอฟต์แวร์แสดงผลแบบ Real-time
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน MEA, IEC 61727 และ IEC 62116
รับประกันสินค้านาน 5 ปี

 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ