เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ประสิทธิภาพสูงสุด > 96% (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า)
เป็นการทำงานแบบ Master และ Slave เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าของระบบให้ได้สูงสุด
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณ THDi < 4%
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความถี่เกินพิกัดและต่ำกว่าพิกัด
มีระบบ Islanding protection (ตามมาตรฐาน IEC 61727 และ IEC 62116) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากสายส่งการไฟฟ้า
เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินไป
มีระบบ Galvanic isolation ที่ช่วยป้องกันผู้ใช้งานได้มากกว่า
รวม MMPT เข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จอ LCD แสดงผลแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้ารวมที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสและทั้ง 3 เฟส
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001
  แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ G-500 seriesGTP-500 series