เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)

สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็นรูป Pure sine wave
มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณต่ำมาก (< 4%)
ประสิทธิภาพสูงกว่า 95%
มีระบบ Islanding protection ในระหว่างที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ระบบสายส่ง
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ใช้เทคโนโลยี IGBT อันทันสมัย
เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อกังหันลมทำงานและหยุด
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามาก
มีทั้งแบบแขวนผนังและแบบ Rack ขนาด 5U
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61727 และ IEC 62116
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี

ใช้เทคโนโลยี PWM (Pulse Width Modulation)
สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็นรูป Pure sine wave
ทำงานได้ทั้งกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า และโหลดจำลอง (Dummy load; แบบตัวต้านทานบริสุทธิ์)
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณด้วยพอร์ตแบบอนุกรม RS-232 และพอร์ตสำหรับการแจ้งเตือนแบบสัญญาณ Dry contact
ใช้กำลังไฟต่ำ
มีทั้งแบบแขวนผนังและแบบ Rack ขนาด 5U
มีระบบหยุดการทำงานของกังหันลมเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัด ด้วยการลัดวงจรกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ระบบไม่หยุดการทำงานเป็นอุปกรณ์เสริม)
สัญญาณขาเข้าเป็นดิจิตอล (อุปกรณ์เสริม)
ซอฟต์แวร์ Real time monitoring (อุปกรณ์เสริม)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี