เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ให้สัญญาณเป็น Pure Sine Wave
ใช้สำหรับระบบ 1 เฟส
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณต่ำ (น้อยกว่า 4%)
ประสิทธิภาพสูงกว่า 95%
ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Automatic/Manual
ควบคุมการประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากภายนอก
ระบบชดเชยระดับแรงดันประจุแบตเตอรี่ตามอุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม)
เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดสองทิศทางที่แบ่งการควบคุมออกเป็น 2 ส่วน โดยได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ 2 โหมดดังนี้ VCVSI - Voltage Control Voltage Source Inverter และ CCVSI - Current Control Voltage Source Inverter
สามารถใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ ได้ ทั้งการต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
แยก DC Bus สำหรับการประจุกระแสไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ
ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานทดแทน (ไฟฟ้ากระแสตรง) และทำการประจุกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลน้อยที่สุด
ระบบบริหารแบตเตอรี่อัจฉริยะทั้งในภาวะประจุและจ่ายกระแสไฟฟ้า
ปรับสภาพแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Automatic battery equalization) ตั้งเวลาก่อนได้ 14 วันหรือ 30 วัน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ