เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ

Output Power: 150 VA/ 150 Watt
PV Norminal Voltage: 12 Vdc
Battery Voltage: 12 Vdcแผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ

Output Power: 150 VA/ 150 Watt
MPPT Tracking Voltage: 40-92 Vdc
Battery Voltage: 12 Vdc
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระ
ประสิทธิภาพสูงด้วยการควบคุมการทำงานโดยไมโครโปรเซสเซอร์
แรงดันไฟฟ้าขาออกและความถี่ไฟฟ้าขาออกมีเสถียรภาพ
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
สวิตช์เลือกหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีโหลด
ประจุกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึง 10 A
ไม่มีเสียงรบกวนขณะใช้งาน
ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED
เป็นแบบแขวนผนัง จึงหมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง
ได้รับการรับรอง AS 3100
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี