เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
พัดลมระบายอากาศพร้อมด้วยตัวควบคุมความเร็ว
ตรวจสอบสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้าได้โดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED
เป็นแบบแขวนผนัง จึงหมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง
ขนาดกำลังไฟฟ้า 150 VA ถึง 5 kVA
ได้รับการรับรอง AS 3001
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Bidirectional ชนิดติดตั้งอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง
สวิตช์การโอนย้าย (Transfer switch) ทำงานอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง (4 มิลลิวินาที)
แรงดันไฟฟ้าขาออกและความถี่ไฟฟ้าขาออกมีเสถียรภาพ
ให้สัญญาณเป็น Pure Sine Wave
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ