เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Bidirectional ที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า (AVR)
แรงดันไฟฟ้าขาออกและความถี่ไฟฟ้าขาออกมีเสถียรภาพ
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล, แบตเตอรี่ และเครื่องประจุไฟฟ้าภายนอกได้
ประสิทธิภาพสูงด้วยพัดลมระบายอากาศพร้อมกับตัวควบคุมความเร็ว
ตรวจสอบสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้าได้โดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว
เป็นแบบแขวนผนัง จึงหมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง
ขนาดกำลังไฟฟ้า 1 kVA ถึง 3.5 kVA
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ