เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump Inverter)
ควบคุมการทำงานด้วย PWM และ MPPT
มีระบบป้องกันไม่ให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานเมื่อไม่มีน้ำ (Pump Dry Running Protection)
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำที่ใช้น้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ติดตั้งและต่อใช้งานกับปั๊มน้ำได้ง่าย
ทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดด และยังคงสามารถทำงานได้ดี แม้มีแสงน้อย
ใช้กระแสไฟฟ้าเริ่มทำงานต่ำ และแรงบิดเริ่มหมุนมอเตอร์สูง

ใช้งานกับปั๊มน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำ 1 เฟส แบบ PSC หรือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2 เฟส, 3 เฟส (0.5 - 3 แรงม้า)

ใช้ได้กับปั๊มน้ำหลากหลายชนิด ได้แก่ ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่, ปั๊มน้ำอัตโนมัติ, ปั๊มหอยโข่ง หรือ ปั๊มพญานาค เป็นต้น
รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้เป็นช่วงกว้าง ทำให้ใช้ได้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก และใช้ได้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลากหลายประเภท (ขึ้นอยู่กับกำลังมอเตอร์ของ ปั๊มน้ำที่ใช้)
สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าได้
มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
เหมาะสำหรับระบบสูบน้ำในภาคเกษตรกรรม ไร่นา ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ