เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
แรงดันไฟฟ้าขาออกและความถี่ไฟฟ้าขาออกมีเสถียรภาพ
ให้สัญญาณเป็น Pure Sine Wave
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร และอุณหภูมิสูงเกิน
หยุดการทำงานและเปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในตอนกลางคืน
หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
กำลังไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
พัดลมระบายอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียว และแสดงสถานะการทำงานด้วยสัุญญาณไฟ LED
เป็นแบบแขวนผนัง จึงหมดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง
ขนาดกำลังไฟฟ้า 150 VA ถึง 300 VA
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
รับประกันสินค้านาน 2 ปี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ