เครื่องวัดกระแส - แรงดันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V Checker)Photovoltaic Module & Array Tester

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงถึง 1000 V

สามารถใช้วัดค่าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 W จนถึงชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบขนาด 10 kW

ติดตั้งระบบตรวจสอบความผิดปกติไว้ภายใน
เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มของแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งไว้เพื่อวัดค่าระยะไกลได้

หน้าจอ LCD, คีย์บอร์ดแบบติดตั้งภายในและระบบตรวจสอบทำงานแบบอิสระ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (PC)

สามารถติดตั้ง Analysis software package เพิ่มเพื่อทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ