แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon PV Modules) ให้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึิกซิลิคอน (Crystalline Silicon PV Modules) 8-15% ในขณะที่ความเข้มของแสงต่ำ สภาพภูมิอากาศเมฆมากหรือฝุ่นละอองมาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ BS 40 ทำจากแผ่นกระจกวางซ้อนกัน ผนึกแน่นเป็นชิ้นเดียวกันด้วยแผ่น EVA ในสภาวะสุญญากาศ ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันความชื้นได้ดีตลอดอายุการใช้งาน
ใช้เทคโนโลยีการผนึกกันความชื้น สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที
มีความเหมาะสมมากสำหรับติดตั้งใช้ในงานทุกสภาพภูมิอากาศทั้งร้อน เมฆมาก ฝนตกชุก และฝุ่นละอองในอากาศมาก
สามารถประหยัดได้มากเมื่อนำไปใช้กับโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่