แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)

 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกคริสตัลไลน์ (Crystalline) ทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cells) และผลึกรวม (Multi-crystalline Silicon Solar Cells) ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูง ด้วยประสิทธิภาพในการแปลงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 12%
ใช้กระจกนิรภัยประเภท Low iron tempered ที่มีอัตราการปล่อยแสงผ่านสูง พร้อมกับมีความทนทานสูง
ประกอบด้วยวัสดุพิเศษที่ปกป้องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทุกสภาพภูมิอากาศ เช่น แผ่น EVA ในสภาวะสุญญากาศ, แผ่น Tedlar back และกรอบอลูมิเินียมเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มใส
ใช้กล่องรวมสาย (Junction box) ตามมาตรฐาน IP54 เพื่อป้องกันน้ำและความชื้นรวมถึงยืดอายุการใช้งาน
สายไฟชนิดพิเศษพร้อมขั้วต่อ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทำให้ง่ายในการต่อเชื่อมภายในระบบต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected systems) และระบบติดตั้งอิสระ (Stand-alone systems)
มี Bypass diode ภายในกล่องรวมสาย (Junction box) ที่ทำให้กำลังไฟฟ้าลดลงน้อยที่สุดในขณะที่มีร่มเงาบังแผง